Doel van stichting burgernetwerk is om burgers en bedrijven met elkaar in contact te brengen zodat deze elkaar kunnen ondersteunen tegen de willekeur van de overheid.

 

Als een burger een (bezwaren) procedure voert tegen een overheid is altijd het probleem dat je zelf moet ontdekken hoe het allemaal werkt en moet jezelf alle argumenten bedenken die je beter wel of beter niet kunt gebruiken. De ambtenaar tegenover je kan van alles beweren maar je kunt nauwelijks controleren of het juist is wat er gesteld wordt. 

Door nu gebruik te maken van de kennis en de documenten van een op dit gebied ervaren medeburger sta je aanzienlijk sterker. De ambtenaar kan niet meer tegen de een dit zeggen als het hem zo uitkomt en tegen de ander dat.  Hij moet consequenter te werk gaan en daardoor verdwijnt de willekeur. Hieronder een aantal voorbeelden.

Voorbeeld 1:

Iemand heeft met succes de rioolbelasting bestreden omdat hij niet op het gemeenteriool is aangesloten. De ervaring leert, dat dit dan alleen voor hem of haar wordt kwijtgescholden. De anderen die ook geen rioolaansluiting hebben moeten de belasting gewoon betalen. Door aangesloten te zijn op het burgernetwerk heb je deze informatie snel ter beschikking. De jaarlijkse bijdrage is dan snel terugverdiend.

Voorbeeld 2

Een aantal huizen in Leidschenveen is te laag gebouwd waardoor ze bij overvloedige regenval onderlopen. Het waterschap zegt dat dit niet kan gebeuren want de maximale stijging bij een grote bui is maximaal 27 cm. In een andere wijk onder dezelfde condities heeft het waterschap erkend na het voeren van een proces door een burger dat de maximale stijging 80 cm zal zijn. Koppeling van deze burgers onderling via burgernetwerk geeft veel minder kansen tot willekeur.

Voorbeeld 3

Een bestemmingsplan moet worden gewijzigd en er worden bouwvergunningen verstrekt door de overheid. De overheid heeft wettelijk de plicht om de burger op de hoogte te stellen van al zijn bezwaar mogelijkheden, maar de praktijk heeft geleerd dat zij dit niet altijd helder doen. Meestal speelt hun eigenbelang daarin een rol. Door nu via burgernetwerk een ander te raadplegen die eerder met dit bijltje heeft gehakt sta je sterker in de procedures. Zij kunnen je wijzen op de voetangels en klemmen die in een dergelijk traject zitten.

 

Om de belangen van burgernetwerkers te bepleiten kan het burgernetwerk gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen bij het betreffende overheidsorgaan. Incidenteel kan juridische ondersteuning geleverd worden of overgegaan worden tot het voeren van acties. Uiteraard is  dit ter beoordeling van de stichting.

Vele burgernetwerkers zijn beroepsmatig met aanverwante activiteiten bezig.

Doordat zij aangesloten zijn kunnen ze hun diensten via de site van burgernetwerk kenbaar maken. Burgernetwerkers hebben zo ook direct een netwerk van professionals welke affiniteit hebben met onze materie ter beschikking. U vindt ze onder links

De organisatie wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van burgernetwerkers zodat de onafhankelijkheid is gegarandeerd. Incidentele of jaarlijkse bijdragen van bedrijven en instellingen hebben geen invloed op de onafhankelijkheid.

 

Note:

Bent u zelf professional en heeft u affiniteit met burgernetwerk, meld u aan en u kunt worden opgenomen met uw link